• logo

Zadanie 7 - Automatyczna analiza opinii i uczuć

Tytuł zadania: Automatyczna analiza opinii i uczuć

Kierownik zadania: dr hab. Adam Przepiórkowski, prof. nadzw., Instytut Podstaw Informatyki PAN

Czas realizacji: 01.01.2010 do 30.06.2012

Cel:

 

Celem zadania jest opracowanie platformy, algorytmów, aplikacji oraz zasobów pozwalających na przeprowadzanie automatycznej analizy opinii. Zrealizowane zostaną następujące podzadania:

ekstrakcja atrybutów ocenianego obiektu przy użyciu niezależnych mechanizmów, opartych na metodach działających bez nadzoru oraz z częściowym nadzorem; opracowanie algorytmów i oprogramowania realizującego rozpoznawanie nastawienia i wymiarów semantycznych w sposób zorientowany kontekstowo; konwersja istniejących zasobów na format wymagany przez tworzone oprogramowanie; weryfikacja jednostek sentymentu; kodowanie i weryfikacja ujednoznaczniania w sposób uwzględniający sentyment; stworzenie korpusu opinii.

 

 

Print