• logo

Zadanie 6 - Wydobywanie informacji dziedzinowych w oparciu o ontologie

Tytuł zadania: Wydobywanie informacji dziedzinowych w oparciu o ontologie

Kierownik zadania: dr Agnieszka Mykowiecka, Instytut Podstaw Informatyki PAN

Czas realizacji: 01.01.2010 do 31.12.2013

Cel:

Celem zadania jest przetestowanie wybranych istniejących metod automatycznej ekstrakcji informacji i znakowania semantycznego tekstów oraz opracowanie takich ich wariantów i połączeń, które dają najlepsze rezultaty przy realizacji konkretnego zadania. W zadaniu tym koncentrujemy się na metodach, które mogą być zastosowane do korpusów tekstów średniej wielkości, gdzie przykłady wystąpień wyszukiwanych informacji nie są zbyt licznie reprezen¬towane. Dla takich danych nie jest możliwa całkowicie automatyczna identyfikacja wszystkich potrzebnych elementów. Zaproponowany schemat przetwarzania ma umożliwiać ekstrakcję skomplikowanych struktur oraz informacji o wartościach poszczególnych ich elementów i relacjach pomiędzy nimi. Istotnym celem zadania będzie wspomaganie prac pro¬wadzonych w zadaniu 5 poprzez opracowanie schematu tworzenia aplikacji IE, w taki sposób, by maksymalnie ograniczyć i wyraźnie oddzielić trzy kategorie elementów składowych procesu przetwarzania. Są to te jego elementy, które są zależne od wybranej dziedziny, te, które mogą pojawić się w wielu aplikacjach (np. rozpoznawanie nazw własnych) oraz te, które mogą być użyte w sposób niezależny od wybranej aplikacji, na różnych rodzajach danych.

 

Print