• logo

Zadanie 2 - Generyczny system przekrojowej analizy zawartości informacyjnej źródeł tekstowych

Tytuł zadania: Generyczny system przekrojowej analizy zawartości informacyjnej źródeł tekstowych

Kierownik zadania: dr Maciej Piasecki, Politechnika Wrocławska

Czas realizacji: 01.01.2010 - 30.06.2012

Cel:

Ilość zgromadzonej w sieci informacji daje szansę spojrzenia na pewne zagadnienia z perspektywy masowej lub kolektywnego doświadczenia. W ramach niniejszego zadania zostanie skonstruowany moduł umożliwiający:

• zbieranie danych statystycznych o jednostkach z klas rozważanych w zadaniach Z5 i Z6 w kontekście ich występowania w rozpatrywanych typach związków, procesów i stanów,

• analizę zależności pomiędzy jednostkami różnego typu ujawniających się w skali masowej, np. siłę powiązania i naturę powiązań poszczególnych osób z poszczególnymi podmiotami gospodarczymi,

• klasyfikację jednostek na podstawie analizy kontekstu ich występowania w źródłach,

• wydobywanie relacji ontologicznych pomiędzy pojęciami na podstawie relacji semantycznych w tekście,

• wydobywanie relacji semantycznych wiążących leksemy i wyrażenia wieloczłonowe charakterystyczne dla danej dziedzin (konstrukcja tzw. mapy pojęciowej)

• wydobywanie relacji pomiędzy jednostkami reprezentowanymi w treści a leksemami i wyrażeniami wieloczłonowymi (identyfikacja cech lub skojarzeń powiązanych z jednostkami).

Print