• logo

Zadanie 13 - Inteligentny system wspomagający rozwiązywanie problemów w oparciu o heterogeniczną analizę treści dostępnych źródeł elektronicznych

 

Tytuł zadania:  Inteligentny system wspomagający rozwiązywanie problemów w oparciu o heterogeniczną analizę treści dostępnych źródeł elektronicznych

Kierownik zadania: dr Maciej Piasecki, Politechnika Wrocławska

Czas realizacji: 01.01.2012 do 31.12.2013

Cel:

W wyniku realizacji zadań Z4-Z8 oraz Z10 powstanie szereg modułów oferujących kilka różnych metod analizy treści, których użytkownik może użyć w celu wydobycia informacji a nawet wiedzy pomocnej w rozwiązaniu określonego problemu. Celem niniejszego zadania jest połączenie metod realizowanych przez poszczególne moduły w jedną kompleksową metodę inteligentnie dostosowującą się do klasy sformułowanego problemu, dokładności specyfikacji dziedziny działania i dostępności danych w przetwarzanych źródłach. Skonstruowany mechanizm będzie miał charakter interaktywny i będzie asystować użytkownikowi w stosowaniu poszczególnych metod, proponując i prowadząc, ale nie blokując przejęcia kontroli. Celem zadania jest również opracowanie metody analizy struktury i treści opisu problemu wyrażonego przez użytkownika w języku naturalnym w połączeniu z ilustrującymi go obrazami. Uzyskany w wyniku analizy sformalizowany opis problemu będzie punktem wyjścia do działania systemu. Przedmiotem badań w ramach niniejszego zadania będzie również projekt całości systemu zapewniający wysoką użyteczność systemu, gdzie użyteczność jest rozumiana w sensie normy ISO 9241 część 11

 

Print