• logo

Zadanie 12 - Nowoczesne techniki analizy obrazów wspomagające wyszukiwanie informacji w kolekcjach dokumentów tekstowych

 

Tytuł zadania:  Nowoczesne techniki analizy obrazów wspomagające wyszukiwanie informacji w kolekcjach dokumentów tekstowych

Kierownik zadania: prof. dr hab. Halina Kwaśnicka, Politechnika Wrocławska

Czas realizacji: 01.01.2010 do 31.12.2013

Cel:

 

Celem zadania jest poprawa jakości wyszukiwania informacji w kolekcjach dokumentów tekstowych poprzez połączenie informacji wydobytej z obrazów znajdujących się w dokumentach z informacjami pochodzącymi z części tekstowych dokumentów. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik analizy obrazów, takich jak automatyczne opisywanie obrazów, automatyczna interpretacja obrazów, czy wyszukiwanie obrazów podobnych (obejmuje to również problematykę podobieństwa semantycznego obrazów). Tak sformułowany cel dzieli się na następujące zagadnienia badawcze:

1.Automatyczna anotacja obrazów wspomagana informacją wydobytą z tekstu

2.Wzbogacanie informacji wydobytej z tekstu o informację uzyskaną w wyniku interpretacji obrazów

3.Wyszukiwanie tekstów o podobnej tematyce na podstawie podobieństwa obrazów w nich zawartych

4.Rozpoznawanie struktury tekstów na podstawie wizualizacji

 

 

Print