• logo

 

Tytuł zadania:  Wizualny, semantyczny dostęp do treści w masowych kolekcjach dokumentów inter- i intra-netowych

Kierownik zadania: prof. dr hab. inż. Mieczysław Kłopotek, Instytut Podstaw Informatyki PAN

Czas realizacji: 01.01.2010 do 31.12.2013

Cel:

 

Bardzo ważnym aspektem systemów informatycznych, często niedostatecznie branym pod uwagę przez ich twórców, jest łatwość i intuicyjność operowania informacją przez użytkownika, przyjazność systemu, co jest szczególnie ważne przy realizacji systemów dla użytkowników, którzy nie są informatykami. Dlatego uważamy, że wizualizacja danych jest kluczowym aspektem tworzonego systemu.

Należy zwrócić też uwagę, iż nowe rodzaje informacji o dokumentach, ich kolekcji, dostępnych w nich obiektach wymagają nowego sposobu reprezentacji dla użytkownika, który pozwoli im w pełni skorzystać z nowej jakości ich przetwarzania.

 

 

Print