• logo

Cel projektu

Celem projektu jest konstrukcja systemu wspomagającego rozwiązywanie szerokiej klasy problemów w oparciu o analizę struktury i treści dostępnych dokumentów elektronicznych. Analiza ma dotyczyć zawartej w dokumentach wiedzy i informacji reprezentowanej w postaci tekstu oraz wybranych elementów multimedialnych. System będzie łączył mechanizmy: automatycznej odpowiedzi na zadane w języku polskim pytania, automatycznej analizy opinii oraz wielkoskalowej, przekrojowej analizy semantycznej źródeł elektronicznych, połączonej z wyszukiwaniem i wizualizacją wyników. Głównym obiektem analizy będą dokumenty tekstowe. Będzie to system nowej generacji, oparty na nowych paradygmatach analizy treści i zarządzania treścią dokumentów, z mechanizmami interakcji z użytkownikiem. Docelowo, będzie w stanie obsługiwać kolekcję wszystkich dokumentów polskojęzycznych w Internecie, przy czym będzie wyposażony w mechanizmy przetwarzania dwujęzycznego (polsko-angielskiego).

Print Email